Thành lập công ty

Xin visa kinh doanh

Các dịch vụ

ANMEI cung cấp dịch vụ xin visa kinh doanh trọn gói, bao gồm việc đăng ký pháp nhân. ANMEI sẽ hỗ trợ bạn chuẩn bị toàn bộ thủ tục hồ sơ và kèm theo dịch vụ dịch thuật tài liệu để đảm bảo sự minh bạch.

 • Hỗ trợ xin visa kinh doanh và thành lập công ty TNHH (合同会社)

 • Hỗ trợ xin visa kinh doanh và thành lập công ty cổ phần (株式会社)

 • Hỗ trợ xin visa kinh doanh từ Việt Nam

Giá ưu đãi: 55 man!
Quy trình thành lập công ty
 1. Tư vấn

 2. Chuẩn bị giấy tờ

 3. Làm con dấu - Chứng minh tài khoản

 4. Làm thủ tục - Nộp hồ sơ

 5. Đăng ký thành lập

Quy trình xin visa kinh doanh
 1. Tư vấn

 2. Ký kết

 3. Xử lý hồ sơ

 4. Nộp hồ sơ

 5. Bổ sung hồ sơ (nếu cần)

A stack of thick folders on a white surface
A stack of thick folders on a white surface

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!