Tổng hợp thủ tục kế toán trong 1 năm của doanh nghiệp tại Nhật Bản

Đối với các công ty tại Nhật Bản, trong 1 năm có rất nhiều thủ tục hành chính kế toán cần phải xử lý. Sau đây ANMEI sẽ tổng hợp các thủ tục chính mà một kế toán viên tại Nhật Bản phải đảm nhiệm.

KINH DOANH TẠI NHẬT BẢN

9/20/20227 min read

※Đối tượng doanh nghiệp trong bài viết là doanh nghiệp vừa và nhỏ (có số nhân viên dưới 10 người) và có kỳ quyết toán vào tháng 3.

Tổng hợp bởi ANMEI. Xin vui lòng không sao chép khi chưa có sự đồng ý.

THÁNG 1
 • Khai thuế tài sản cố định(固定資産税の償却資産に関する申告・こていしさんぜいのしょうきゃくしさんにかんするしんこく)

Mỗi năm, bạn có trách nhiệm khai báo những tài sản cố định mà bạn đang sở hữu tính đến thời điểm ngày 1/1 cho sở thuế địa phương. Thời hạn là đến ngày 31/1.

Lưu ý rằng, những loại tài sản “vô hình" như phần mềm, và những loại thuế như thuế xe ô tô sẽ không thuộc nhóm này.

 • Nộp thuế thu nhập (源泉所得税の納付・げんせんしょとくぜいののうふ)

Bạn có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đã trưng thu từ lương nhân viên trong suốt khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 của năm trước cho sở thuế địa phương. Thời hạn là đến ngày 20/1

 • Hoàn thành và nộp bản điều tra theo pháp định về việc trả tiền lương, trả tiền thù lao (法定調書・給与支払報告書の提出、支払調書の作成・提出・ほうていちょうしょ・きゅうよしはらいほうこくしょのていしゅつ、しはらいちょうしょのさくせい・ていしゅつ)

Trước kỳ hạn ngày 31/1, bạn cần hoàn thành bản báo cáo về việc trả lương và trưng thu thuế thu nhập từ nhân viên của mình (源泉徴収票・げんせんちょうしゅうひょう)và nộp cho 2 nơi là sở thuế quốc gia và sở thuế địa phương

THÁNG 2
 • Nộp thuế tài sản cố định ( thuế kế hoạch hoá đô thị) (kỳ 4)(固定資産税(都市計画税)(第4期分)を納付・(こていしさんぜい(としけいかくぜい)(だい4きぶん)をのうふ

Do mỗi địa phương có chính sách khác nhau nên bạn cần xác nhận kỹ kỳ hạn nộp thuế trên “giấy thông báo nộp thuế tài sản cố định” được gửi từ sở thuế địa phương.

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc “kỳ 4” nghĩa là gì ?

Về cơ bản, thuế tài sản cố định không phải đóng “1 cục” trong 1 lần mà được chia thành 4 lần và đóng rải rác vào 4 kỳ trong năm. Có nghĩa là phần thuế tài sản cố định phải nộp trong tháng 2 năm nay, thực chất là phần thuế của năm ngoái.

THÁNG 3
 • Kiểm kê tồn kho(実地棚卸・じっちたなおろし)

Vào ngày cuối cùng của kỳ quyết toán (31/3) nhân viên kế toán sẽ phải kiểm kê hàng tồn kho, đây là thủ tục quan trọng để có thể tiến hành làm bảng quyết toán trong tháng 4

THÁNG 4
 • Điều chỉnh quyết toán(決算整理・けっさんせいり)

Dựa trên số lượng hàng tồn kho thực tế mà kế toán viên sẽ xác định được số dư. Đồng thời cũng xem xét lại những khoản chưa được xác định, tìm hiểu nguyên nhân để chỉnh sửa sao cho chính xác nhất.

 • Làm báo cáo tài chính(財務諸表・ざいむしょきょう)

Sau khi đã điều chỉnh quyết toán thì kế toán viên sẽ tiến hành làm các loại báo cáo như Bảng cân đối kế toán(貸借対照表・たいしゃくたいしょうひょう), Báo cáo kết quả kinh doanh(損益計算書・そんえきけいさんしょ), Báo cáo vốn cổ đông(株主資本・かぶぬししほん)v…v…

 • Nộp thuế tài sản cố định ( thuế kế hoạch hoá đô thị) (kỳ 1)(固定資産税(都市計画税)(第1期分)を納付

Đây mới bắt đầu là phần thuế tài sản cố định mà bạn đã khai báo trong tháng 1 vừa rồi.

THÁNG 5
 • Báo cáo và nộp thuế pháp nhân, thuế tiêu dùng, thuế cơ sở kinh doanh, thuế thị dân(法人税、消費税、法人事業税、法人住民税の確定申告と納付・ほうじんぜい、しょうひぜい、ほうじんじぎょうぜい、ほうじんじゅうみんぜいのかくていしんこくとのうふ)

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày quyết toán (31/3) bạn cần phải báo cáo và đồng thời tiến hành nộp các loại thuế kể trên. Trong đó, thuế pháp nhân và thuế tiêu dùng sẽ báo cáo và nộp tại sở thuế quốc gia, thuế cơ sở kinh doanh và thuế thị dân tại sở thuế địa phương.

 • Chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông(株主総会・かぶぬしそうかい)

Khoảng 1 tuần trước ngày diễn ra đại hội cổ đông trong tháng 6, bạn cần gửi thông báo, giấy mời cho các cổ đông và chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho ngày hôm đó.

THÁNG 6
 • Đại hội cổ đông(株主総会の開催・かぶぬしそうかいのかいさい)

Trong ngày đại hội đồng cổ đông, bạn sẽ báo cáo những số liệu như doanh thu, lỗ lãi, so sánh cùng kỳ năm ngoái, v…v….

 • Nộp thuế thị dân cho nhân viên(従業員の住民税の納付・こじんじゅうみんぜいののうふ)

Đối với doanh nghiệp áp dụng thời hạn nộp thuế đặc biệt(納期の特例・のうきのとくれい), cho đến ngày 10/6, bạn cần hoàn thành việc nộp thuế thị dân đã trưng thu từ lương của nhân viên trong giai đoạn từ tháng 12 năm ngoái cho đến tháng 5 năm nay.

THÁNG 7
 • Nộp thuế thu nhập trưng thu tại nguồn(源泉所得税の納付・げんせんしょとくぜいののうふ)

Đối với doanh nghiệp áp dụng thời hạn nộp thuế đặc biệt(納期の特例・のうきのとくれい), cho đến ngày 10/7, bạn cần hoàn thành việc nộp số thuế thu nhập đã trưng thu từ tiền lương của nhân viên trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay.

 • Nộp thuế tài sản cố định ( thuế kế hoạch hoá đô thị) (kỳ 2)(固定資産税(都市計画税)(第2期分)を納付

 • Báo cáo điều chỉnh mức đóng báo hiểm y tế và lương hưu(健康保険・厚生年金保険の定時算定・けんこうほけん・こうせいねんきんほけんのていじさんてい)

Dựa theo mức lương của nhân viên phát sinh trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6, mà bạn sẽ tính toán ra được mức bảo hiểm phải đóng.

Cho đến ngày 10/7, bạn cần nộp bản báo cáo này tới sở Nenkin. Mức bảo hiểm mới sẽ được áp dụng từ tháng 9

THÁNG 8, 9, 10

Đây là thời gian gần như không có thủ tục gì trong năm và nhân viên thường sử dụng ngày nghỉ phép vào những dịp này.

THÁNG 11
 • Báo cáo tạm thời và nộp tạm thời các loại thuế pháp nhân, thuế cơ sở kinh doanh, thuế thị dân (法人税、法人事業税、法人住民税の中間申告と納付・ほうじんぜい、ほうじんじぎょうぜい、ほうじんじゅうみんぜいのちゅうかんしんこくとのうふ)

Sau khi đã trải qua 6 tháng đầu của năm tài chính, trong vòng 2 tháng tiếp theo ,bạn cần báo cáo và nộp những loại thuế trên. Đây là một dạng đóng thuế trước, sau đó vào đợt nộp thuế cuối năm tài chính, tuỳ vào tình hình kinh doanh lỗ hay lãi mà bạn sẽ cần phải nộp thêm thuế hay không.

 • Báo cáo và nộp tạm thời thuế tiêu dùng(消費税の中間申告と納付・しょうひぜいのちゅうかんしんこくとのうふ)

Áp dụng với doanh nghiệp có mức thuế tiêu dùng phải đóng của năm trước nằm trong khoảng 48man~400man.

THÁNG 12
 • Điều chỉnh thuế thu nhập cuối năm(年末調整・ねんまつちょうせい)

Có nhiều khả năng sẽ có nhân viên đang phải trợ cấp cho người thân, hoặc thuộc nhóm đối tượng được giảm thuế thu nhập nhưng lại chưa thông báo với công ty. Do đó đây là bước kiểm tra, tính toán lại mức thuế thu nhập cá nhân đã trưng thu từ lương của nhân viên trong suốt 1 năm dương lịch. Tuỳ vào từng trường hợp mà sẽ thu thêm hoặc hoàn lại một phần thuế cho nhân viên.

 • Nộp thuế tài sản cố định (thuế kế hoạch hoá đô thị) (kỳ 3)(固定資産税(都市計画税)(第3期分)を納付

 • Nộp thuế thị dân cho nhân viên(従業員の住民税の納付・こじんじゅうみんぜいののうふ)

Đối với doanh nghiệp áp dụng thời hạn nộp thuế đặc biệt(納期の特例・のうきのとくれい), cho đến ngày 10/12, bạn cần hoàn thành việc nộp thuế thị dân đã trưng thu từ lương của nhân viên trong giai đoạn kể từ tháng 6 cho đến tháng 11.

An tâm lập nghiệp tại Nhật

1️⃣ Tư vấn thành lập công ty, xin visa kinh doanh
2️⃣ Dịch vụ kế toán - Khai báo thuế
3️⃣ Thi công, thiết kế - Quản lý xây dựng
4️⃣ Quay chụp sự kiện - Sản xuất hình ảnh
5️⃣ Thiết kế website - Xây dựng phần mềm

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!

_______
Đọc thêm